Vojvodinasped
Vojvodinasped     Vojvodinašped AD Novi Sad - u stečaju

Industrijska br.1
21000 Novi Sad
PIB:101696406
MB:08041784

Uprava:
tel: 021/443-964
tel: 021/443-965 mail:office@vojvodinasped.co.rs

Skladište:
tel: 021/4803-601
   
    IZDAJEMO KANCELARIJSKI PROSTOR,PARKING ZA KAMIONE I AUTOBUSE
                                    
Novosti:
30.06.2021. - Godišnji finansijski izveštaj 2020. a.d. Vojvodinašped Novi Sad                   
28.06.2021. - Zapisnik sa skupštine akcionara 2021. a.d. Vojvodinašped Novi Sad
26.05.2021. - Poziv za Skupštinu akcionara 2021.
                  - Formular za Glasanje u Odsustvu 2021.
                  - Obrazac Punomoćja
                  - Glasački listić
                 
10.08.2020. - Godišnji finansijski izveštaj 2019. a.d. Vojvodinašped Novi Sad                   
05.08.2020. - Zapisnik sa skupštine akcionara 2020. a.d. Vojvodinašped Novi Sad
30.06.2020. - Poziv za Skupštinu 2020.
                  - Formular za Glasanje u Odsustvu 2020.
                  - Obrazac Punomoćja
                  - Glasački listić
                 
15.07.2019. - Godišnji finansijski izveštaj 2018. a.d. Vojvodinašped Novi Sad                   
27.06.2019. - Zapisnik sa skupštine akcionara 2019 a.d. Vojvodinašped Novi Sad
24.05.2019. - Poziv za Skupštinu 2019.
                   - Formular za Glasanje u Odsustvu 2019
                   - Obrazac Punomoćja
                
26.06.2018. - Godišnji finansijski izveštaj 2017 a.d. Vojvodinašped Novi Sad                   
04.06.2018. - Zapisnik sa skupštine akcionara 2018 a.d. Vojvodinašped Novi Sad
24.04.2018. - Poziv za Skupštinu 2018.
                   - Formular za Glasanje u Odsustvu 2018
                   - Obrazac Punomoćja
                 
07.07.2017. - Godišnji finansijski izveštaj 2016 a.d. Vojvodinašped Novi Sad                   
03.07.2017. - Izveštaj o bitnom događaju:održanoj redovnoj godišnjoj skupštini akcionara
                   - Zapisnik sa skupštine akcionara 2017 a.d. Vojvodinašped Novi Sad
22.05.2017. - Poziv za Skupštinu 2017.
                   - Formular za Glasanje u Odsustvu 2017
                   - Obrazac Punomocja
                 
01.07.2016. - Zapisnik sa skupštine akcionara 2016 a.d. Vojvodinašped Novi Sad
31.05.2016. - Poziv za Skupštinu 2016.
                  - Odluka o dopuni dnevnog reda.
                  - Formular za Glasanje u Odsustvu 2016
                  - Obrazac Punomocja
                 
01.07.2015. - Zapisnik sa skupštine akcionara 2015 a.d. Vojvodinašped Novi Sad
29.05.2015. - Poziv za Skupštinu 2015.
                  - Formular za Glasanje u Odsustvu 2015
                  - Obrazac Punomocja
                 
03.07.2014. - Zapisnik sa skupštine akcionara 2014 a.d. Vojvodinašped Novi Sad
23.05.2014. - Poziv za skupštinu akcionara 27.06.2014.
                  - Formular za Glasanje u Odsustvu
                  - Obrazac Punomocja
                
19.05.2014. - Kodeks korp.upravljanja-Vojvodinašped ad
                
08.07.2013. - Izveštaj o bitnom događaju:održanoj redovnoj godišnjoj skupštini akcionara
                  - Zapisnik sa redovne skupštine akcionara a.d. Vojvodinašped Novi Sad
27.05.2013. - Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara a.d. Vojvodinašped Novi Sad
                  - glasački listić
                  - punomoć
                  - materijal za sednicu skupštine
                 
06.07.2012. - Izveštaj o bitnom događaju: održanoj redovnoj godišnjoj skupštini akcionara
                  - Zapisnik sa redovne skupštine akcionara a.d. Vojvodinašped Novi Sad
                 
30.05.2012. - Poziv za redovnu godišnju skupštinu akcionara a.d. Vojvodinašped Novi Sad
                  - glasački listić
                  - punomoć
                  - materijal za sednicu skupštine
                 
03.02.2012. - Izveštaj sa vanredne skupštine akcionara a.d. Vojvodinašped Novi Sad
 
30.12.2011. - Poziv za vanrednu skupštinu akcionara a.d. Vojvodinašped Novi Sad